Projekty

AKTUALNOŚCI

 

 

08.06.2019 r. Kontynuujemy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

11.05.2019 r. Kontynuujemy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Rozpoczynamy kolejne Staże Zawodowe

Data podpisania umowy stażowej

Numer umowy stażowej

Data rozpoczęcia stażu

Data zakończenia stażu

Miejsce odbywania stażu

Pracodawca

01.04.2019

6/2019

01.04.2019

31.07.2019

Plac Seniora 3 59-400  Jawor

Dom Pomocy Społecznej w Jaworze

13.04.2019 r. Kontynuujemy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

Rozpoczynamy kolejne Staże Zawodowe

Data podpisania umowy stażowej

Numer umowy stażowej

Data rozpoczęcia stażu

Data zakończenia stażu

Miejsce odbywania stażu

Pracodawca

01.03.2018

1/2019

01.03.2019

30.06.2019

Grunwaldzka 17A/3

SOTOBUD Danuta Tomaszczyk USŁUGI BUDOWLANE

27.03.2019

2/2019

28.03.2019

27.07.2019

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

27.03.2019

3/2019

28.03.2019

27.07.2019

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

27.03.2019

4/2019

27.03.2019

26.07.2019

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

27.03.2019

5/2019

27.03.2019

26.07.2019

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

09.03.2019 r. Kontynuujemy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

23.02.2019 r. Kontynuujemy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

12.01.2019 r. Kontynuujemy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

 

12.12.2018 r. Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa pracy – grupowego

Grupa VI w terminie:

12.12.2018 r. w godzinach 14.30-17.30

13.12.2018 r. w godzinach 14.30-17.30

14.12.2018 r. w godzinach 14.30-17.30

15.12.2018 r. w godzinach 14.30-17.30

Grupa V w terminie:

12.12.2018 r. w godzinach 11.15-14.15

13.12.2018 r. w godzinach 11.15-14.15

14.12.2018 r. w godzinach 11.15-14.15

15.12.2018 r. w godzinach 11.15-14.15

Grupa IV w terminie:

12.12.2018 r. w godzinach 8.00-11.00

13.12.2018 r. w godzinach 8.00-11.00

14.12.2018 r. w godzinach 8.00-11.00

15.12.2018 r. w godzinach 8.00-11.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59 – 400 Jawor

 

03.12.2018 r. Kontynuujemy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

 

23.11.2018r. Rozpoczynamy Warsztaty w zakresie kreowania wizerunku zakończone metamorfozą dla 36 uczestników projekt

Termin realizacji:

Grupa IV: 26.11.2018r. – 27.11.2018r. w godzinach: 13.00 – 16.45

Grupa III: 26.11.2018r. – 27.11.2018r. w godzinach: 9.00 – 12.45

Grupa II: 23.11.2018r. – 24.11.2018r. w godzinach: 13.00 – 16.45

Grupa I: 23.11.2018r. – 24.11.2018r. w godzinach: 9.00 – 12.45

Miejsce realizacji: ul. Starojaworska 7, 59 – 400 Jawor

 

05.11.2018 r. Kontynuujemy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

22.10.2018 r. Rozpoczynamy realizację Pośrednictwa pracy indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

 

12.10.2018r. Rozpoczynamy realizację Grupowe poradnictwo zawodowe – Aktywne poszukiwanie pracy – harmonogram
Grupa VI w terminie:

03.11.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

10.11.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

17.11.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

24.11.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

25.11.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

Grupa V w terminie:

03.11.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

10.11.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

17.11.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

24.11.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

25.11.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

Grupa III w terminie:

12.10.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

13.10.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

16.10.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

20.10.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

02.11.2018 w godzinach: 9.00 – 12.00

Grupa IV w terminie:

12.10.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

13.10.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

16.10.2018  w godzinach: 12.30 – 15.30

20.10.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

02.11.2018 w godzinach: 12.30 – 15.30

Miejsce realizacji: ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

 

08.10.2018 r. Rozpoczynamy realizację wsparcia w zakresie Porad prawnych

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym pośrednictwie pracy. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

21.09.2018 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Chlebnego zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie pośrednictwa pracy indywidualnego  dla uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” z Ostrowca Świętokrzyskiego.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Szczegóły w załączniku:

Rozeznanie rynku -pośrednictwo pracy1 – dokumenty znajdują się poniżej

 

Rozpoczynamy kolejne Staże Zawodowe

Data podpisania umowy stażowej

Numer umowy stażowej

Data rozpoczęcia stażu

Data zakończenia stażu

Miejsce odbywania stażu

Pracodawca

03.09.2018

15/2018

03.09.2018

02.01.2019

ul. Chopina 11, 59-400 Jawor

Prymusek. Przedszkole Niepubliczne

Rozpoczynamy kolejne Staże Zawodowe

Data podpisania umowy stażowej

Numer umowy stażowej

Data rozpoczęcia stażu

Data zakończenia stażu

Miejsce wykonywania pracy

Pracodawca

01.08.2018

3/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

01.08.2018

4/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

01.08.2018

5/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

01.08.2018

6/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

01.08.2018

9/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze Jawor

01.08.2018

10/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze Jawor

01.08.2018

11/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze Jawor

01.08.2018

12/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor

Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Jaworze Jawor

01.08.2018

13/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor

Żłobek Trolik Magdalena Pasciak

01.08.2018

14/2018

01.08.2018

30.11.2018

ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor

Żłobek Trolik Magdalena Pasciak

Rozpoczynamy Staże Zawodowe

Data podpisania umowy stażowej

Numer umowy stażowej

Data rozpoczęcia stażu

Data zakończenia stażu

Miejsce odbywania stażu

Pracodawca

09.07.2018

1/2018

09.07.2018

08.11.2018

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

27.07.2018

2/2018

27.07.2018

26.11.2018

ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

Schronisko Młodzieżowe

 

14.07.2018r. Rozpoczynamy realizację Warsztat z zakresu rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji

Grupa V Terminy realizacji:

14.07.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

 

12.07.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening radzenia sobie ze stresem

Grupa V Terminy realizacji:

12.07.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

13.07.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

 

05.07.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening Autoprezentacji

Grupa VI Terminy realizacji:

05.07.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

06.07.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

07.07.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

08.07.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

09.07.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

Grupa V Terminy realizacji:

05.07.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

06.07.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

07.07.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

08.07.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

09.07.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

Grupa IV Terminy realizacji:

10.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

11.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

12.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

13.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

14.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

Grupa III Terminy realizacji:

05.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

06.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

07.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

08.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

09.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

 

03.07.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening komunikacji

Grupa VI 10.07.2018r. w godzinach 16.00 – 19.00

Grupa V 03.07.2018r. w godzinach 16.00 – 19.00

Grupa IV 04.07.2018r. w godzinach 12.30– 15.30

Grupa III 03.07.2018r. w godzinach 12.30– 15.30

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

 

01.07.2018r. Rozpoczynamy realizację Warsztaty motywacyjny

Terminy realizacji;

Grupa VI 11.07.2018r. w godzinach 16.00 – 19.00

Grupa V 01.07.2018r. w godzinach 16.00 – 19.00

Grupa IV 02.07.2018r. w godzinach 12.30– 15.30

Grupa III 01.07.2018r. w godzinach 12.30– 15.30

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

 

27.06.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening interpersonalny

Grupa VI Terminy realizacji:

01.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

02.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

03.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

04.07.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

Grupa V Terminy realizacji:

27.06.2018 w godzinach 16.00– 19.00

28.06.2018 w godzinach 16.00– 19.00

29.06.2018 w godzinach 16.00– 19.00

30.06.2018 w godzinach 16.00– 19.00

Grupa IV Terminy realizacji:

27.06.2018 w godzinach 12.30– 15.30

28.06.2018 w godzinach 12.30– 15.30

29.06.2018 w godzinach 12.30– 15.30

30.06.2018 w godzinach 12.30– 15.30

Grupa III Terminy realizacji:

27.06.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

28.06.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

29.06.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

30.06.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

 

21.05.2018 r.Rozpoczynamy Szkolenia Zawodowe
Od 21.05.2018r. Grupa Spawacz MAG-135                                                              Aktualizacja – harmonogram spawania MAG Jawor

 

Od 21.05.2018r. Grupa Księgowość z elementami kadr i płac               Harmonogram Księgowość z elementami kadr i płac

Od 21.05.2018r. Grupa Szwaczka                                                                 Harmonogram Szwaczka

Od 21.05.2018r. Grupa Pomoc opiekuna osób zależnych                      Harmonogram Pomoc opiekuna osób zależnych

Od 21.05.2018r. Grupa Pomoc kuchenna                                                  Harmonogram Pomoc kuchenna

Przypominamy, iż w ramach szkoleń zostaną zapewnione:

 • materiały dydaktyczne i piśmienne
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza Jawora
 • poczęstunek w formie ciepłego posiłku
 • stypendium szkoleniowe

05.05.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening autoprezentacji

Grupa II Terminy realizacji:

05.05.2018 w godzinach 17.15 – 20.15

12.05.2018 w godzinach 17.15 – 20.15

19.05.2018 w godzinach 17.15 – 20.15

26.05.2018 w godzinach 17.15 – 20.15

27.05.2018 w godzinach 17.15 – 20.15

Grupa I Terminy realizacji:

05.05.2018 w godzinach 14.00 – 17.00

12.05.2018 w godzinach 14.00 – 17.00

19.05.2018 w godzinach 14.00 – 17.00

26.05.2018 w godzinach 14.00 – 17.00

27.05.2018 w godzinach 14.00 – 17.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

30.04.2018r.Rozpoczynamy Szkolenia Zawodowe
Od 30.04.2018r. Grupa Technolog robot wykończeniowych w budownictwie Harmonogram Technolog

Od 30.04.2018r. Grupa Opiekun osób starszych lub niepełnosprawnych Harmonogram OPIEKUN OSÓB STARSZYCH LUB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Od 30.04.2018r. Grupa Kucharz z elementami dietetyki                          Harmonogram KUCHARZ Z ELEMENTAMI DIETETYKI

Od 30.04.2018r. Grupa Cukiernik/Dekorator wyrobów cukierniczych Harmonogram CUKIERNIKDEKORATOR WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Przypominamy, iż w ramach szkoleń zostaną zapewnione:

 • materiały dydaktyczne i piśmienne
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza Jawora
 • poczęstunek w formie ciepłego posiłku
 • stypendium szkoleniowe

28.04.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening radzenia sobie ze stresem

Grupa II Terminy realizacji:

28.04.2018 w godzinach 11.30 – 14.30

29.04.2018 w godzinach 11.30 – 14.30

Grupa I Terminy realizacji:

28.04.2018 w godzinach 8.00 – 11.00

29.04.2018 w godzinach 8.00 – 11.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

25.04.2018r. Rozpoczynamy realizację Warsztat z zakresu rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji

Grupa II Terminy realizacji:

26.04.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

Grupa I Terminy realizacji:

25.04.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

24.04.2018r. Rozpoczynamy realizację Pośrednictwo pracy grupowe – harmonogram

Grupa III w terminie:

25.04.2018 r. w godzinach 11.15-14.15

26.04.2018 r. w godzinach 11.15-14.15

27.04.2018 r. w godzinach 11.15-14.15

28.04.2018 r. w godzinach 11.15-14.15

Grupa II w terminie:

25.04.2018 r. w godzinach 8.00-11.00

26.04.2018 r. w godzinach 8.00-11.00

27.04.2018 r. w godzinach 8.00-11.00

28.04.2018 r. w godzinach 8.00-11.00

Grupa I w terminie:

24.04.2018 r. w godzinach 16.00-19.00

26.04.2018 r. w godzinach 14.30-17.30

27.04.2018 r. w godzinach 14.30-17.30

28.04.2018 r. w godzinach 14.30-17.30

Miejsce realizacji: ul. Starojaworska 7, 59 – 400 Jawor

22.04.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening asertywności

Grupa I Terminy realizacji:

22.04.2018 w godzinach 8.00 – 11.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

21.04.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening komunikacji

Grupa II Terminy realizacji:

21.04.2018 w godzinach 11.30 – 14.30

Grupa I Terminy realizacji:

21.04.2018 w godzinach 8.00 – 11.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

11.04.2018r. Rozpoczynamy realizację Trening interpersonalny

Grupa II Terminy realizacji:

14.04.2018 w godzinach 11.30 – 14.30

15.04.2018 w godzinach 8.00 – 11.00

16.04.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

17.04.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

Grupa I Terminy realizacji:

11.04.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

12.04.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

13.04.2018 w godzinach 16.00 – 19.00

14.04.2018 w godzinach 8.00 – 11.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

09.04.2018r. Rozpoczynamy realizację Warsztaty motywacyjny

Terminy realizacji;

Grupa II 10.04.2018r. w godzinach 16.00 – 19.00

Grupa I 09.04.2018r. w godzinach 16.00 – 19.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

03.04.2018r. Rozpoczynamy realizację Warsztat komputerowy – harmonogram

Grupa II w terminach:

03.04.2018 w godzinach 13.00 – 17.30

04.04.2018 w godzinach 13.00 – 17.30

05.04.2018 w godzinach 13.00 – 17.30

06.04.2018 w godzinach 13.00 – 17.30

07.04.2018 w godzinach 13.00 – 17.30

Grupa I w terminach:

03.04.2018 w godzinach 8.00 – 12.30

04.04.2018 w godzinach 8.00 – 12.30

05.04.2018 w godzinach 8.00 – 12.30

06.04.2018 w godzinach 8.00 – 12.30

07.04.2018 w godzinach 8.00 – 12.30

Miejsce realizacji: ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

20.03.2018r. Rozpoczynamy realizację Grupowe poradnictwo zawodowe – Aktywne poszukiwanie pracy – harmonogram

Grupa II w terminie:

20.03.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

22.03.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

26.03.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

27.03.2017 w godzinach 12.30 – 15.30

28.03.2018 w godzinach 12.30 – 15.30

Grupa I w terminie:

20.03.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

22.03.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

26.03.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

27.03.2017 w godzinach 9.00 – 12.00

28.03.2018 w godzinach 9.00 – 12.00

Miejsce realizacji: PCKZiU ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor

01.03.2018r. Rozpoczynamy realizację Indywidualnego poradnictwa zawodowego – opracowanie lub aktualizacja IPD
Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym Planie Działania. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

 1. 02.2018r. Rozpoczynamy realizację Poradnictwa psychologicznego indywidualnego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Poradnictwie psychologicznym indywidualnym. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

12.02.2018 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Chlebnego zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” z Ostrowca Świętokrzyskiego.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Szczegóły w załączniku:

19.01.2018r. Rozpoczynamy realizację Indywidualnego wsparcia terapeutycznego

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym wsparciu terapeutycznym. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

31.01.2018r.Rekrutacja do projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego” zakończona

02.01.2018r. Rozpoczynamy realizację testów motywacyjnych oraz testów kompetencyjnych

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w testach motywacyjnych oraz testach kompetencyjnych. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

02.01.2018r.Zapytanie cenowe
ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku na przeprowadzenie Indywidualnego wsparcia terapeutycznego
ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku (pdf)
Załączniki do ZAPYTANIE CENOWE – rozeznanie rynku – edytowalny (word)

01.10.2017r. Rekrutacja do projektu
Rekrutacja do projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego” rusza dnia 01 października 2017r. Projekt skierowany jest do: 72 osób bezrobotnych, w tym 44 kobiet i 28 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społ. (Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.), zamieszkałych w powiecie jaworskim w woj. dolnośląskim (obszary wiejskie), które znajdują się w szczególnej sytuacji społecznej, zarówno osobistej jak i zawodowej.
Projekt ma na celu realizację szeroko pojętej aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wszelkiego rodzaju wsparcia w tym: psychologiczne, doradcze oraz szkolenia i staże mające na celu doprowadzenie do zatrudnienia:
1) osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy (zg. z ust. z dn.20.04.2004r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – w tym 36osób niepełnosprawnych z II grupą niepełnosprawności
2) osoby bierne zawodowo zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
z przyczyn, takich jak: niepełnosprawność, ubóstwo, korzystanie z pomocy opieki społecznej.
Zgłoszenia uczestników do udziału w projekcie przyjmowane są od dnia 
1 października 2017r. do 31 stycznia 2018r. Ankiety zgłoszeniowe dostępne są do pobrania w Biurze Projektu. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie e-mailem na adres frrp@frrp.org.pl lub bezpośrednio do Biura Projektu – 59–400 Jawor, 
ul. Starojaworska 7
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 

 

01.10.2017r. Promocja projektu

W miesiącu październiku 2017 rozpoczęły się działania promocyjne w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego”. Szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, grupy docelowej, oraz zasad rekrutacji umieszczone zostaną w formie ogłoszeń, w Internecie, na tablicy ogłoszeniowej PUP-u oraz MOPS-u, OPS-ów. Różnorodność form przekazu zwiększy szanse na to, że informacje o projekcie dotrą do dużej ilości osób, a szczególnie do niepełnosprawnych oraz do mieszkańców wsi.

Fundacja Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA”
zaprasza osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy oraz bierne zawodowo zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkałe w powiecie jaworskim 
w woj. dolnośląskim (obszary wiejskie), które znajdują się w szczególnej sytuacji społecznej, zarówno osobistej jak i zawodowej oraz są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem 
lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych
do udziału w projekcie:
”AKTYWNA INTEGRACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA MIESZKAŃCÓW POWIATU JAWORSKIEGO”
Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej: 
9 Włączenie społeczne, Działania: 9.1 Aktywna integracja. Poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne realizowany jest na podstawie umowy z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem pracy we Wrocławiu
W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie (dla wszystkich uczestników):

1/ AKTYWIZACJA SPOŁECZNA w tym:
1. a) Test motywacyjny wykonany przez psychologa
1. b) Poradnictwo psychologiczne
2.Warsztat motywacyjny
3.Trening interpersonalny
4.Trening komunikacji
5.Trening asertywności
6.Trening autoprezentacji
7.Warsztat z zakresu rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji
8. Trening radzenia sobie ze stresem
9. Porady prawne realizowane przez doradcę prawnego
10.Indywidualne wsparcie terapeutyczne
11.Warsztat komputerowy

2/ AKTYWIZACJA ZAWODOWO-EDUKACYJNA w tym:
1.Indywidualne poradnictwo zawodowe – opracowanie lub aktualizacja IPD
2.Grupowe poradnictwo zawodowe – Aktywne poszukiwanie pracy

 1. Szkolenia zawodowe w tym:
  1) Spawacz MIG-131/MAG-135/TIG-141 – 200h/gr
  2) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – 160h/gr
  3) Kucharz z elementami dietetyki -12K/M x 200h/gr
  4) Opiekun osób starszych lub niepełnosprawnych – 180h/gr
  5) Cukiernik/dekorator wyrobów cukierniczych – 230h/gr
  6) Inne szkolenia ustalone na podstawie IPD i zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy -średnio 150h
  Świadczenia podczas szkoleń dla UP:
  – badania lekarskie przed rozpoczęciem szkoleń w tym sanepidu jeśli dotyczy
  – stypendium szkoleniowe 6,65 zł za każdą godzinę obecności na szkoleniach
  – zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
  – catering – II danie i napój
  – materiały szkoleniowe dla UP
  – ubezpieczenie NNW
  – egzaminy zewnętrzne potwierdzające nabycie kwalifikacji (Egzamin zewnętrzny powinien być przeprowadzony przez Wykonawcę posiadającego stosowne uprawnienia nadane mu w drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot, a certyfikaty otrzymane po przeprowadzonym egzaminie powinny być rozpoznawalne i uznawalne w danej branży i po stronie Wykonawcy leży udowodnienie rozpoznawalności certyfikacji/egzaminu w danej branży)

3/ STAŻE ZAWODOWE 4 miesiące dla 36UP.
Świadczenia podczas staży dla UP:
– stypendium stażowe dla 36UP przez 4 m-ce,
– zwrot kosztów dojazdu 1m-c,
– 36 UP otrzyma badania lekarskie – orzeczenie o możliwości odbycia stażu zawodowego;
– stała opieka i wsparcie Opiekuna stażu (pomoc stażyście), poświadczenie stażu, program stażu opracowany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Na jednego opiekuna przypada dwóch UP (10h/UP). Czas pracy 8 godzin/dzień, Osoby Niepełnosprawne 
z grupą niepełnosprawności II – 7 godzin/dzień
– ubezpieczenie NNW.

4/ KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY w tym:
1) Indywidualne pośrednictwo pracy
2) Pośrednictwo pracy grupowe – 72UP

Zapisy i szczegółowe informacje w Biurze Projektu:
Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA
os. Słoneczne 14
27-400 Ostrowiec Św. tel./fax: (041) 247-62-11; e-mail: frrp@frrp.org.pl
Biuro projektu
Fundacja Rozwoju Rynku Pracy PERSPEKTYWA
ul. Starojaworska 7
59 – 400 Jawor
tel./fax: 664 999 660;
 660 677 232 e-mail: frrp@frrp.org.pl

Pliki do pobrania

Oferta cenowa dot. przeprowadzenia
Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku

 

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Chlebny – PARTNER PROJEKTU

ul. Klimkiewiczowska 14/2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski