Projekty

AKTUALNOŚCI

 

 

21.05.2018 r.

Rozpoczynamy szkolenia zawodowe

Od 21.05.2018 r. Grupa: Spawacz MAG-135

Od 21.05.2018 r. Grupa: Księgowość z elementami kadr i płac

Od 21.05.2018 r. Grupa: Szwaczka

Od 21.05.2018 r. Grupa: Pomoc opiekuna osób zależnych

Od 21.05.2018 r. Grupa: Pomoc kuchenna

 

30.04.2018 r.

Rozpoczynamy szkolenia zawodowe

Od 30.04.2018 r. Grupa: Technolog robot wykończeniowych w budownictwie

Od 30.04.2018 r. Grupa: Opiekun os. starszych lub niepełnosprawnych

Od 30.04.2018 r. Grupa: Kucharz z elementami dietetyki

Od 30.04.2018 r. Grupa: Cukiernik/Dekorator wyrobów cukierniczych

Przypominamy, iż w ramach szkoleń zostaną zapewnione:

  • materiały dydaktyczne i piśmienne,
  • zwrot kosztów dojazdu dla osób z poza Jawora,
  • poczęstunek w formie ciepłego posiłku,
  • stypendium szkoleniowe.

 

20.03.2018 r.

Pośrednictwo pracy – grupowe

Grupa I w terminie od 24.04.2018 r. do 28.04.2018 r. – w godzinach 8.00 – 11.00

Grupa II w terminie od 25.04.2018 r. do 28.04.2018 r. – w godzinach 11.30 – 14.30

Grupa III w terminie od 25.04.2018 r. do 28.04.2018 r. – w godzinach 15.00 – 18.00

Grupowe doradztwo zawodowe – warsztaty

Grupa I w terminie od 20.03.2018 r. do 28.03.2018 r. – w godzinach 9.00 – 12.00

Grupa II w terminie od 20.03.2018 r. do 28.03.2018 r. – w godzinach 12.30 – 15.30

 

01.03.2018 r.

Rozpoczynamy realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki Projektu do udziału w Indywidualnym Planie Działania. Terminy spotkań indywidualnych ustali z Państwem telefonicznie pracownik projektu.

 

12.02.2018 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Chlebnego zaprasza do składania ofert w trybie rozeznania rynku na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Rynku Pracy „PERSPEKTYWA” z Ostrowca Świętokrzyskiego.  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 9 Włączenie społeczne, Numer i nazwa Działania: 9.1 Aktywna integracja Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Szczegóły w załączniku:

 

15.01.2018 r.

Rekrutacja do projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego” zakończona!

 

01.10.2017 r.

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego” rusza dnia 1 października 2017 r. Projekt skierowany jest do: 72 osób bezrobotnych, w tym 44 kobiet i 28 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej 1 powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), zamieszkałych w powiecie jaworskim w woj. dolnośląskim (obszary wiejskie), które znajdują się w szczególnej sytuacji społecznej, zarówno osobistej jak i zawodowej.

Projekt ma na celu realizację szeroko pojętej aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wszelkiego rodzaju wsparcia w tym: psychologiczne, doradcze oraz szkolenia i staże mające na celu doprowadzenie do zatrudnienia:

1) osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy (zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) – w tym 36 osób niepełnosprawnych z II grupą niepełnosprawności,

2) osoby bierne zawodowo zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z przyczyn, takich jak: niepełnosprawność, ubóstwo, korzystanie z pomocy opieki społecznej.

Zgłoszenia uczestników do udziału w projekcie przyjmowane są od dnia: 1 października 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. Ankiety zgłoszeniowe dostępne są do pobrania w Biurze Projektu. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie e-mailem na adres e-mail: frrp@frrp.org.pl lub bezpośrednio do Biura Projektu przy ul. Starojaworskiej 7, 59–400 Jawor.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!!!

 

01.10.2017 r.

Promocja projektu

W miesiącu październiku 2017 rozpoczęły się działania promocyjne w ramach projektu „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu jaworskiego”. 

Szczegółowe informacje dotyczące założeń projektu, grupy docelowej, oraz zasad rekrutacji umieszczone zostaną w formie ogłoszeń, w Internecie, na tablicy ogłoszeniowej PUP-u oraz MOPS-u, OPS-ów. Różnorodność form przekazu zwiększy szanse na to, że informacje o projekcie dotrą do dużej ilości osób, a szczególnie do niepełnosprawnych oraz do mieszkańców wsi.

Szczegółowe informacje można uzyskać w  biurze projektu:
ul. Starojaworska 7, 59–400 Jawor.

tel: 664 999 660
frrp@frrp.org.pl

 

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Chlebny – PARTNER PROJEKTU

ul. Klimkiewiczowska 14/2, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski