Oferta

Usługi prawne dla firm i fundacji

W ramach mojej działalności udzielam porad prawnych, a także reprezentuję klientów przed organami sądowymi, urzędami i instytucjami. Pomagam moim klientom przygotowywać pisma, umowy i wszelkiego rodzaju odwołania od decyzji. Do moich obowiązków podchodzę z dużym zaangażowaniem. W niektórych sytuacjach występuję w roli negocjatora czy mediatora między stronami. Zapewniam pełną dyskrecję i poufność informacji w sprawach, które prowadzę.

Prezentuję szczegółową ofertę w zakresie usług prawnych dla firm i fundacji świadczonych przez kancelarię prawną:

Doradztwo prawne dla stowarzyszeń i fundacji

  • doradztwo prawne dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, LGD,

LGR, podmiotów ekonomii społecznej)

  • rejestracja NGO, przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych
  • obsługa prawna NGO
  • prowadzenie dokumentacji dla organizacji pozarządowych, przygotowywanie

dokumentacji dla KRS

Obsługa finansowa projektów unijnych

Pośredniczę między podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie unijne a instytucją udzielającą wsparcia.

Doradztwo biznesowe

  • doradztwo w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • pomoc prawna w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach administracyjnych

Szkolenia

W swojej prawniczej działalności zajmuje się również szkoleniami. Organizuję szkolenia głównie dla organizacji pozarządowych.